Sản phẩm xử lý hóa chất

Sản phẩm xử lý hóa chất gồm dạng tấm, phao, gối, cuộn hút nhanh các hóa chất độc hại, hóa chất trong danh sách nguy hại, hóa chất không rõ nguồn gốc hoặc hóa chất bị mất nhãn mác