Sản phẩm xử lý chất lỏng đa năng

Sản phẩm xử lý chất lỏng đa năng bao gồm tấm, phao, cuộn, gối, hút nhanh các chất lỏng bao gồm nước, dung môi hữu cơ, hóa chất nòng độ thấp, ...